MOLTO and Grammatical Framework as core of multilingual application [Molto-konekäännös ja Grammatical Framework monikielisen sovelluksen ytimenä]

seppo.nyrkko

Multilingual Online Translation