Tere tulemast

MOLTO projekti eesmärk on luua masintõlkesüsteem, mis katab enamuse Euroopa Liidu 23st ametlikust keelest, ning mis töötab reaalajas ja kõrge kvaliteediga.

MOLTO masintõlketehnoloogia kasutab valdkonnaspetsiifilisi semantilisi grammatikaid ning ontoloogiatel põhinevaid vahekeeli. Need komponendid on implementeeritud raamistikus GF (Grammatical Framework), mis võimaldab erinevate keelte sidumist ühise abstraktse süntaksi vahendusel. GF raamistikku on varem rakendatud erinevate väiksemate valdkondade grammatikate kirjeldamisel, tüüpiliselt umbes 10 keelega.

MOLTO eesmärk on suurendada nii raamistiku poolt toetatud keelte arvu kui ka valdkondade sõnavara. Mõnevõrra keerulisem eesmärk on võimaluste loomine, mille abil saaksid GF raamistikku kasutada ka valdkonnaspetsialistid, kel puudub otsene GF-alane kogemus, nt grammatikate loomine toimuks lihtsalt sõnastikke täiendades ja näitelauseid kirjutades.

Kõige teadusmahukam osa MOLTO projektis on kahesuunaliste teisenduste loomine ontoloogiakeelte (nt OWL) ja GF grammatikate vahel. Tänu sellistele teisendustele on võimalik luua tulevikus mitmekeelseid kasutajaliideseid erinevatele (masinloetavatele) teadmusbaasidele. Samuti on teadusmahukas reeglipõhise masintõlke kombineerimine statistilise masintõlke meetoditega, millest võidaksid mõlemad lähenemised masintõlkele. Selline kombineeritud meetod kataks rohkem süntaktilisi struktuure (kui tavaline GFi reeglipõhine lähenemine) ning samas tagaks täpsema tõlke (statistilise lähenemisega võrreldes) juhul kui sisendi tüüp on ette teada.

MOLTO loodav tehnoloogia tehakse kättesaadavaks avatud lähtekoodiga teekidena, mida on võimalik kasutada olemasolevates tõlketeenustes ning integreerida veebikeskkondadega. Tehnoloogiat demonstreeritakse kolme näiteülesande abil: matemaatikaülesanded 15nes keeles, patendikirjeldused vähemalt 3 keeles ning kunstimuuseumi eksponaatide kirjeldused 15nes keeles.

MOLTO keeled

MOLTO kasutab masintõlkeks GF raamistikku, milles on preagu implementeeritud järgneval pildil näidatud keeled.

MOLTO koostööpartnerid

Sotsiaalmeedia

Kontakt

Tagasisideks palun kasutage MOLTO tagasiside vormi.